ANIMACJE
 Jedna z moich pierwszych animacji, stworzona w Adobe Flash Proffesional - 2013
 Animacja wykonana w ramach przedmiotu grafika projektowa - zabawa z typografią - 2013

Brak komentarzy: